Hoito

Haavainen paksusuolitulehdus on krooninen sairaus johon ei ole toistaiseksi kehitetty parantavaa hoitoa Hoito määräytyy sairauden vaikeus- ja laajuusasteen mukaan. Ensisijaisena hoitomuotona on lääkehoito, jonka lääkäri määrää potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lääkehoidosta huolimatta noin 30 % haavaista paksusuolitulehdusta sairastavista potilaista hoidetaan lopulta leikkauksella.

Lääkehoito

Lääkehoidon tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää kliinisesti ja tähystystutkimuksella todettavissa oleva sairauden oireeton vaihe, jolloin suolen limakalvolla ei ole todettavissa tulehdusmuutoksia sekä ehkäistä sairauteen mahdollisesti liittyviä komplikaatioita ja parantaa potilaan elämänlaatua. Lääkehoitoa tulee jatkaa ylläpitohoitona myös sairauden oireettomissa vaiheissa lääkärin ohjeen mukaan. Lääkehoitosuunnitelma tulisi laatia yhteistyössä potilaan kanssa ja potilasta tulee rohkaista osallistumaan aktiivisesti hoidolliseen päätöksentekoon. Potilaan aktiiviseen hoidolliseen osallistumiseen perustuvassa, itseohjautuvassa lääkehoidossa potilas lisää lääkärin kanssa sovitun ohjeen mukaan lääkitystä nopeasti oireiden pahentuessa ja on tarvittaessa yhteydessä hoitavaan lääkäriin.

Haavaisen paksusuolitulehduksen lääkehoidossa käytetään taudin laajuus- ja vaikeusasteesta riippuen 5-ASA- valmisteita, kortikosteroideja, solunsalpaajia tai biologisia lääkkeitä.

  • 5-ASA- valmisteita voidaan käyttää taudin oireettomuuden ylläpitohoitona ja pahenemisvaiheiden hoitoon
  • Kortikosteroideja käytetään taudin pahenemisvaiheiden hoidossa kuuriluontoisesti
  • Solunsalpaajia ja biologisia lääkkeitä käytetään taudin pahenemisvaiheiden aikana ja oireettomuuden ylläpitohoitona.

Leikkaushoito

Leikkaukseen päätymisen yleisimmät syyt:

  • Lääkehoidosta ei ole merkittävää hyötyä ( 65% leikatuista)
  • Äkillisesti alkanut lääkitykselle reagoimaton tulehdus (20% leikatuista)
  • Paksusuolen limakalvolla havaitut solumuutokset tai syöpä (15% leikatuista)

Leikkaushoitoa voidaan pitää haavaisen paksusuolitulehduksen parantavana hoitona – tulehduksen kohde-eliminä olevien paksu- ja peräsuolen poiston jälkeen potilas ei pääsääntöisesti tarvitse taudin lääkehoitoa eikä seurantaa. Lisäksi tautiin liittyvä paksu- ja peräsuolen syöpävaara poistuu.

Yhdeksällä sairastuneella kymmenestä leikkaus tehdään peräaukon säästävällä säiliöleikkauksella, jota kutsutaan IPAA (Ileal Pouch Anal Anastomosis) tai J-pussi leikkaukseksi. Leikkauksessa perä- ja paksusuoli poistetaan ja ohutsuolesta muodostetaan J:n muotoinen säiliö joka kiinnitetään peräaukkoon.